نقشه سايت        EN   FA 
امروز
هزینه های راائه مقاله در همایش های ملی واحد نائین 


مقاله اول 850000 ریال 
مقاله دوم به بعد 650000 ریال 
هزینه همراه 400000 ریال 
هزینه اسکان 300000 ریال 


موارد فوق برای یک روز همایش است. برای شرکت در روز دوم همایش 400000 ریال به مبلغ فوق اضافه می شود.
گواهی شرکت در همایش بدون ارائه مقاله 400000 ریال می باشد.

مبالغ فوق به حساب صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین به شماره 0107090346004 واریز گردد.
اصل فیش را در روز همایش جهت ارائه گواهی به دبیرخانه همایش تحویل نمایید.

افرادی که امکان حضور در همایش را ندارند، اصل فیش را را به آدرس Conf.manuscript2017@naeiniau.ac.ir ایمیل نمایند.


* هزینه 850000 ریال جهت یک روز همایش به همراه گواهی مقاله ، پذیرایی، ناهار، سی دی مقالات همایش، هدیه و ... می باشد.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.