امروز

آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

نائین- میدان مدرس - بلوار دکتر حسین فاطمی - صندوق پستی 136- کد پستی 8391965931

فکس : 03146266200

شماره تلفن های مستقیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

  رئیس واحد

03146267091

معاون

 

03146267099

  روابط عمومی - دفتر ریاست

03146265200

  دبیرخانه

03146267098

   معاون اداری مالی

03146267092

مدیر آموزش

03146267034

  اداره آموزش

03146267096

  امور خوابگاه ها

03146267097

  امور شهریه و مالی

03146266450

مدارس سما

 

03146265491-2

  تلفن گویا

03146266091-3

  مجتمع آموزشی شماره 2

03146260491

 شماره تلفن های داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین 

نام بخش شماره تلفن نام بخش شماره تلفن
*حوزه رياست واحد- رئيس واحد 200 سلف سرويس 270-273
حوزه معاونت - معاون 300 كافي شاپ 274
دبیرخانه 225 امور فارغ التحصيلان 227
روابط عمومی - دفتر ریاست 201 آزمايشگاهها 267-266
مدیر آموزش 228 امور اداري 204
مدیر پژوهش 217 صندوق رفاه دانشجويي 226
امور مالی 205 امور شهریه 206
فکس 200 نگهبانی 312
كتابخانه 329 سالن ورزشي 256
كارگاهها 330 سلف 243
مسئول امور خوابگاهها 227 خوابگاه امام خميني (ره) 281-280
    خوابگاه امام علي (ع) 296-295

آدرس های پست الکترونیک بخش های مختلف

 ریاست دانشگاه

 riasat@naeiniau.ac.ir

 معاونت دانشگاه

  mr-yousefi@iaun.ac.ir


 
 
تعداد بازديد : 41019