امروز
معرفی مشاهیر نائین
مشاهیر نایین  نایین در منطقه‌ای بیایانی و کویری واقع شده است. بطوری که خشکسالی‌های ادواری و خشونت‌های آب و هوا و شرایط بسیار نامناسب جغرافیایی در طول قرن‌ها، تاثیر لازم را بر چهره اين شهر گذاشته است. نایین هیچگاه چشمه‌های جوشان و کوه های سر به فلک کشیده نداشته است. ...
دانشگاه آزاد نایین دانشگاه برتر اولین جشنواره طرح پویش
دانشگاه آزاد نایین دانشگاه برتر اولین جشنواره طرح پویش انتخاب شد   ایسنا/اصفهان با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح پویش در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان، در اولین جشنواره این طرح که با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتما ...
دروس ارائه شده نیمسال اول 96/97
دروس ارائه شده نیمسال اول 96/97   ...