امروز
رسول نظری عضو هیئت علمی تمام وقت واحد نائین
 نام و نام خانوادگی: رسول نظری
رشته تحصیلی (کارشناسی): تربیت بدنی
محل اخذ: دانشگاه اصفهان        
 تاریخ اخذ: 1378
 رشته تحصیلی( کارشناسی ارشد): مدیریت ورزشی
محل اخذ: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ اخذ: 1382
رشته تحصیلی(دکترا): مدیریت و برنامه ریزی
 محل اخذ: علوم و تحقیقات تهران مرکزی
تاریخ اخذ: 1390
نوع همکاری : تمام وقت
مرتبه علمی : استادیار
 
 

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اوقات فراغت جوانان شهر خوراسگان
عنوان پایان نامه دوره دکترا: اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین مرزی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی و ارائه الگو

 

سوابق شغلی:

 • عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نايين، از سال1382 تا کنون .
 • مسئول کمیته آموزش دومین دوره رقابت های کشورهای اسلامی
 • عضو گروه مشاوران جوان استاندار اصفهان

طرح های تحقیقاتی:

 •  بررسی میزان تمایل تغییرفرهنگ سازمانی در بین داوران بین المللی کشتی- در حال اجرا

مقالات:

 •  كاركردهاي ورزش در گذراندن اوقات فراغت ونقش آن بر بهداشت رواني جوانان در چهارمين همايش بهداشت رواني تاريخ(22/2/ 1382 )
 • استرس ، اضطراب وانرژي در اولين سمينار روانشناسي دانشگاه آزاد واحد نايين تاريخ ( 22 آذر ماه 1384 ) 
 • تأثير ورزش برسلامت رواني و نقش آن بر نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان- سمينار منطقه اي روانشناسي و زندگي معاصر- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نايين- بهمن ماه85
 • ارائه مقاله با عنوان مطرح شدن اوقات فرغت به عنوان یک چالش اجتماعی در شهر خوراسگان از دیدگاه جوانان درفصلنامه علمی تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی - سال اول- شماره1- زمستان 86
 • ارائه مقاله با عنوان sport tourists viepoint about strength and weakness points iran sport tourismدر همایش بین الملی -  ترکیه-1388
 • ارائه مقاله باعنوان An Analysis to Sport-Tourism in Iranدر21st _an-Asian congress of sports & physical Education - 2010
 • ارائه مقاله باعنوان IDENTIFY ATTITUDES TOWARD VOLUNTEERING IN INTERNATIONAL SPORTING  EVENTS.درهمایش بین المللی کشور ترکیه-2010
 • ارائه مقاله باعنوان THE  RELATIONSHIPBETWEEN TRANSACTIONAL/TRANSFORMATIONAL LEADRSHIP BEHAVIOR AND  ORGANIZATIONAL  CULTURE  AMONG  FOOTBAL  TEAMS  IN  COMPARISON  WITH  OTHER SPORTS  TEAMS  SEPAHAN  SPORT  CLUBدرهمایش بین المللی کشور ترکیه-2010
 • ارائه مقاله باعنوان بررسی چهار عامل روانی بین داوران لیگ برتر فوتبال ایراندر کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی- تهران-1387
 • ارائه مقاله باعنوان the relationship between transactional/ transformational leadership behaviorand organization culture among football teams in comparison with other sports sepahan sport club  در همایش بین المللی علم و فوتبال1388
 •  ارائه مقاله با عنوان the obstacles football privatization in iranدر همایش بین المللی علم و فوتبال1388
 • ارائه مقاله با عنوان...........در همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی –پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- تهران- اسفند88
 • نفر دوم در ارائه مقاله با عنوان عوامل مؤثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش در هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی –تهران- اسفند88
 • ارائه مقاله با عنوان نگرش ورزشکاران به پول به عنوان پاداش در دو گروه سنی مختلفدر اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی-وزارت علوم تحقیقات و فناوری- 1387
 • ارائه مقاله با عنوان عوامل تغییر فرهنگ سازمانی در بین داروران بین المللیدر اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی-وزارت علوم تحقیقات و فناوری- 1387
 • ارائه مقاله با عنوان زیربناهای موانع خصوصی سازی در ورزش ایراندر همایش برگزار شده توسط مرکز مدیریت ورزشی-1387
 • نفر چهارم در ارائه مقاله با عنوان ارتباط بین میزان یادگیری مهارتهای هندبال با هوش هیجانی در دانشجویان غیر ورزشکاردر همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی-دانشگاه شهید باهنرکرمان-1387
 • ارائه مقاله با عنوان بررسی عوامل جذب کننده ای گردشگران ورزشی فعال در ایراندر همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی- ارسنجان-1388
 • ارائه مقاله با عنوان رویکرد ورزش ایران در مقابل ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی-اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان –1388
 • ارائه مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی داوران بین المللی کشتی ایران در همایش منطقه ای با محوریت مدیریت ورزش -  واحد شهرکرد-1387
 • ارائه مقاله با عنوان موانع خصوصی سازی در ورزش باتأکیدبرسندچسم انداز 1404ایران در همایش منطقه ای چشم اندازجمهوری اسلامی ایران در افق1404-واحد سنندج-1387
 • ارائه مقاله با عنوان بررسی فرهنگ سازمانی دربین داوران بین المللی کشتی ایران (پوستر) در نخستین همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی- سنندج-1388
 • ارائه مقاله با عنوان نگرش ورزشکاران به پول به عنوان یک نظام پاداش در دو گروه سنی مختلف در هماﻳﺶمنطقهﺍیﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
 • ارائه مقاله با عنوان ارتباط بین میزان یادگیری مهارت‌های فوتسال با هوش هیجانی در دانشجویان غیر ورزشکار در هماﻳﺶمنطقهﺍیﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
 • ارائه مقاله با عنوان مناسب سازی فضاهایورزشيشهراصفهاندرراستايبهرﻩگيريمطلوب معلولينوجانبازان  در همایش منطقه ای از ایده تا پدیده-2/3/88

 کتاب ها:

  1 -  ترجمه كتاب ، Adapted gamea & Activitiea Form Tag to Team Building (بازي ها وفعاليت هاي تطابقي)- سال85
2 –تأليف كتاب ورزش وتندرستي- سال85
 

سایر فعالیت های پژوهشی:

سخنرانی علمی به همراه خانم دکتر الهام فروزنده با عنوان روانشناسی سلامت در آذرماه 1388
 

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی:

عضو کانون نخبگان جوان استان اصفهان
 

زمینه تخصصی:

ارتباطات - برنامه ریزی استراتژیک
 

علایق پزوهشی:

ارتباطات - برنامه ریزی استراتژیک

تعداد بازديد : 2694