نقشه سايت        EN   FA 
امروز


صورتجلسات بررسی پروپوزال نیمسال دوم 94/95 رشته برقدانشجویانی که موضوع آنها مردود اعلام شده می بایست نسبت به تعیین موضوع دیگر و یا انجام اصلاحات اقدام و نسبت به ارسال فرم یک از طریق فاکس به شماره 03146266200 اقدام نمایند.
دانشجویانی که موضوع آنها مورد تایید قرار گرفته نسبت به تهیه پروپوزال با همان عنوان مورد موافقت  با تایید استاد راهنما و احیانا استاد مشاور اقدام نمایند
حتما قبل از حضور در جلسه دفاع از پروپوزال نسبت به هماهنگی اقدام نمایید لازم به ذکر است در هر جلسه  به علت کمبود وقت فقط 5 دانشجو میتوانند حضور داشته باشند.
جلسات روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 13 لغایت 16 در سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزار می گردد.
1-   دانشجویانی که استاد راهنما خارج از اعضای هیات علمی واحد دارند ملزم به گرفتن استاد مشاور از اعضای هیات علمی واحد نایین می باشند.
2-     برنامه تشکیل جلسات تصویب موضوع  تا پایان سال 1394 به شرح ذیل است:

الف- چهارشنبه 05/12/1394
ب- چهارشنبه 12/12/1394
ج- چهار شنبه 19/12/1394

3-     برنامه تشکیل جلسات دفاع از پایان نامه به شرح ذیل است:
الف- چهارشنبه هفته آخر اردیبهشت ماه
ب- چهارشنبه هفته آخر مهر ماه
ج- چهارشنبه هفته آخر آذر ماه
د-  سومین چهارشنبه اسفند ماه


1- جلسه مورخ 94/11/28

2- جلسه مورخ 94/12/05

3- جلسه مورخ 94/12/12

4- جلسه مورخ 94/12/19

5- جلسه مورخ 95/01/25

6- جلسه مورخ 95/02/01

7- جلسه مورخ 95/02/08
8- جلسه مورخ 95/02/15

9- جلسه مورخ 95/02/22


10- جلسه مورخ 95/02/29

11- جلسه مورخ 95/03/05

12 - جلسه مورخ 95/03/11

13- جلسه مورخ 95/03/24

14 - جلسه مورخ 95/03/27
جلسه مورخ 94/11/28

 

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 حامد تقوی نژاد

ردیابی نقطه پیشینه توان با روش مقاومت افزایشی اندازه گام متغیر در سیستم فتوولتاژئیک

بررسی نشد
2 علیرضا حسنی بافرانی

مدل مقاوم مشارکت واحدهای مقید به امنیت(SCUC)

بررسی نشد
3 مهدی حبیبی خوراسگانی

طراحی و پیاده سازی کنترل کننده مجزای جریانهای توان ساز( باهدف بهره مندی از حداکثر انرژی باد) در یک ژنراتور القایی ایزوله سه فاز جدید

موافقت
4 مهدی حبیبی خوراسگانی

طراحی سیستم کنترلی برای یک ژنراتور القایی سه فاز ایزوله جدید با هدف بهره مندی از حداکثر انرژی باد

مخالفت
5 امین ملک اهرمی

استفاده از تبدیل ویولت پکت برای تشخیص و شناسایی عیوب ترانسفورماتور قدرت

مخالفت
اشکالات مطروحه(موضوع)

دانشجو نسبت به توضیح اصطلاح" ویولت پکت" اقدام نماید

6 سمانه حسنی

مقایسه عملکردالگوریتم های تکامل تفاضلی و برنامه ریزی تکاملی برای بیشینه سازی رفاه اجتماعی بامکان یابی ادواتFACTSچندگانه در حوضچه توان

بررسی نشد
7 فرزاد مهرابی

پایدار سازی دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از طراحی بهینه کنترلر تکمیلی برایSSSCبا استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

بررسی نشد
8 فرزاد مهرابی

بهبود پایدار دینامیکی سیستم قدرت بوسیله طراحی بهینه کنترلر تکمیلی برایSSSCبا استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

بررسی نشد
9 مهدی رشیدی خانی آبادی

محاسبه شدت مصرف انرژی الکتریکی و بهینه سازی مصرف در کوره های قوس الکتریکی بوسیله مدلسازی کوره با استفاده از شبکه های عصبی

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع)

-عنوان کوتاه گردد     -نوع الگوریتم بهینه سازی در صورت امکان در عنوان ذکر گردد.     -بهینه سازی چندهدفه مناسب تر از بهینه سازی تک هدفه(تابع مصرف) می باشد.

10 سید احسان طاوسی

بهینه سازی پارامترهای طراحی موتورDC درPIDکنترلر توسط بهینه سازی چند هدفه الگوریتم ژنتیک

مخالفت
اشکالات مطروحه(موضوع)

در صورتی که قصد کنترل موتور DCرا دارید موضوع اصلاح گردد ویا در صورتی که قصد بهینه سازی پارامترهای طراحی موتورDCرا دارید موضوع به صورت مناسب تبیین و انشاء گردد با راهنمای استاد راهنما

11 سید احسان طاوسی

کنترل موتورهای DCتوسط کنترلرهای مدل لغزشی

مخالفت
12 ایمان خسرویان همامی

طراحی هماهنگ پارامترهای IPFCوPSSجهت بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوهای هارمونی(HAS)

بررسی نشد
13 ایمان خسرویان همامی

طراحی هماهنگ پارامترهای IPFCوپایدار سازی قدرت جهت بهبود نوسانات فرکانس پایین با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی(HAS)

بررسی نشد
14 شایان امامی

نوع ,جاومقداریابی بهینه لامپ هایHPSجهتایجادروشنایی مصنوعی ونورمکمل درمحیط گلخانه ی صنعتی بارویکردبهینه سازی چندهدفه وبکارگیری الگوریتم NSGAII

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع)

عنوان به صورت "تعیین نوع, مکان یابی و مقدار یابی بهینه لامپ های........" تغییر یابد.

15 ذبیح اله سلطانی

ارائه یک روش نوین در ارزیابی و تشخیص پدیده جزیره ای شدن منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع

مخالفت
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

حضور دانشجو در جلسه دفاع الزامی است

16 محمد مطوری

ارایه یک مدل نوین چند هدفه به منظور برنامه ریزی بلند مدت توسعه انتقال در شبکه قدرت

موافق مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

-اصلاح عنوان طبق مصوبه قبلی جلسه تخصصی گروه برق               -اصلاح جنبه های نو آوری و تصحیح لغوی بخش جنبه های نوآوری

-امضای اصلی استاد اخذ شود         -مراجع به روز رسانی شود.       -استاد مشاور داخلی در صورت به کارگیری استاد راهنمای خارجی از دانشگاه الزامی است

17 سید محسن کرمی

طراح یک کنترل کننده حسی عاطفی بر اساس تابع انرژی لیاپانوف برای UPFCبه منظور بهبود پایداری گذرا

موافقت
18 منصور حاتم پور جزی

جایابی و مقداریابی بهینه مولدهای تولید پراکنده با رویکرد بهینه سازی چندهدفه در جزیره خارگ

موافق مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

-بیان مسئله بسیار کوتاه و ناکافی است و حق مطلب را ادا نمی کند        مراجع و منابع مجددا با فرمت صحیح بازنویسی و اصلاح گردد          -نیاز به استاد مشاور داخلی

- سوابق مربوط به مراجع مذکور در پایان نامه تنظیم و تقریر نشده است. لازم است دانشجو به اختصار حداقل مختصری از هر مرجع را در بخش سوابق مربوطه به درستی ذکر نماید                                                             

19 محمد هاشم کبیر

طراح یک کنترل کننده حسی عاطفی بر اساس تابع انرژی لیاپانوف برای UPFCبه منظور بهبود پایداری گذرا

مخالفت
20 داود ستاری

بهینه سازی مسیر های شبکه های هوشمند قدرت بر مبنای کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم های شبکه های عصبی

موافقت
21 وحید چاجایی

ارایه یک مدل نوین در بازار صنعت برق جهت افزایش همزمان قابلیت اعتماد و سود دهی واحدهای تولیدی

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

استاد راهنمای داخلی نیاز دارد

 

 

 بازگشت به ابتدای صفحه
 

 

2- جلسه مورخ 94/12/05

 
 
ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 حامد تقوی نژاد

ردیابی نقطه پیشینه توان با روش مقاومت افزایشی اندازه گام متغیر در سیستم فتوولتاژئیک

مخالفت*
2 علیرضا حسنی بافرانی

مدل مقاوم مشارکت واحدهای مقید به امنیت(SCUC)

مخالفت*
3 ایمان اسحق پور

ارایه یک مبدل غیر ایزولهDC-DCبا کاهش تلفات کلید زنی  و حداقل المان کمکی همراه با سلف تزویج

موافقت
4 حمیدرضا میربیگی

جایابی و مقدار یابی بهینه ادواتFactsدر شبکه برق قدرت منطقه صنعتی سجزی اصفهان با رویکرد بهینه سازی چند هدفه و بکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت
5 سیداحسان طاوسی

بهینه سازی پارامترهای طراحی موتور DCتوسط بهینه سازی چند هدفی الگوریتم ژنتیک

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع)

اصلاح عنوان به صورت:" طراحی بهینه با رویکرد بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک"

6 سمانه حسنی

مقایسه عملکردالگوریتم های تکامل تفاضلی و برنامه ریزی تکاملی برای بیشینه سازی رفاه اجتماعی بامکان یابی ادواتFACTSچندگانه در حوضچه توان

مخالفت*
7 فرزاد مهرابی

پایدار سازی دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از طراحی بهینه کنترلر تکمیلی برایSSSCبا استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

مخالفت*
8 فرزاد مهرابی

بهبود پایدار دینامیکی سیستم قدرت بوسیله طراحی بهینه کنترلر تکمیلی برایSSSCبا استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

مخالفت*
9 سید احسان طاوسی

کنترل موتورهای القایی توسط منطق فازی

مخالفت*
10 ایمان خسرویان همامی

طراحی هماهنگ پارامترهای IPFCوPSSجهت بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوهای هارمونی(HAS)

مخالفت*
11 ایمان خسرویان همامی

طراحی هماهنگ پارامترهای IPFCوپایدار سازی قدرت جهت بهبود نوسانات فرکانس پایین با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی(HAS)

مخالفت*
12 محمدهاشم کبیر

طراح یک کنترل کننده حسی عاطفی بر اساس تابع انرژی لیاپانوف برای UPFCبه منظور بهبود پایداری گذرا

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

 تعیین استاد مشاور داخلی

13 ذبیح اله سلطانی

ارائه یک روش نوین در ارزیابی و تشخیص پدیده جزیره ای شدن منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

تعیین استاد مشاور داخلی

 
 
*دانشجویانی که با موضوع آنها مخالفت گردیده به علت عدم هم خوانی رشته تخصصی استاد راهنما با موضوع مربوطه بوده است.

 بازگشت به ابتدای صفحه


جلسه مورخ 94/12/12

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 امین ملک اهرمی

استفاده از تبدیل ویولت پکت برای تشخیص و شناسایی عیوب ترانسفورماتور قدرت

موافقت
2 حسین اخیری اردکانی

تعیین بهینه مکان و ظرفیت منابع هیبریدی در شبکه های توزیع قدرت با بکارگیری بهینه سازی چند هدفه و الگوریتم تکاملی

موافقت
3 ابوالفضل سلطانی محمدی

طراحی و پیاده سازی یک سیستم کنترلی جدید برای ژنراتورهای القایی تغذیه دو طرفه بدون جاروبک در اتصال مستقیم به شبکه با بهره مندی از حداکثر توان باد

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

موضع به "...... ژنراتورهای القایی تغذیه دو  سیم پیچه دو استاتوره بدون جاروبک در اتصال.............."تغییر یابد

4 ایمان اسحق پور

ارایه یک مبدل باک غیر ایزوله DC-DCبا کاهش تلفات کلید زنی و حداقل المان کمکی همراه با سلف تزویج

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

موضع به " طراحی و ساحت یک مبدل باک غیر.............."تغییر یابد

5 علی سلطانی تهرانی

تعیین استراتژی بهینه در مقابل حملات مخدوش کننده بار به وسیله الگوریتم بندرز

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

1-در عنوان مورد مطالعه شبکه مورد نظر مشخص نشده است.

2- عنوان و مطالب داخل پرانتز و توضیحات دانشجو مفهوم نیست

 
 

  بازگشت به ابتدای صفحه

 


 

جلسه مورخ 94/12/19
 

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 مهدی رشیدی خانی آبادی

جایابی و مقدار یابی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده(گازی) در شبکه برق قدرت استان چهارمحال و بختیاری با رویکرد بهینه سازی چند هدفه با بکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت
2 حامدتقوی نژاد

ردیابی نقطه پیشینه توان با روش مقاومت افزایشی اندازه گام متغیر در سیستم فتوولتاژئیک

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع)

موضع به ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم فتوولتائیک با روش مقومت افزایشی اندازه گام متغییر " تغییر یابد

3 احسان گنجی

ارایه یک روش نوین کنترل توربین بادDFIG به منظوربهبودپایداری توان تحویلی به شبکه برق قدرت

موافقت
4 هادی اعرابی چم عالی

جایابی و مقداریابی بهینه ترانسفورماتور کاهنده در مرکز ثقل بار جهت کاهش تلفات در شبکه های توزیع در محل شهرک مسکن مهر سامان با استفاده از نرمافزار cyme

موافقت
5 سعید پارسافر

یک روش ردیابی نقطه توان ماکزیمم سراسری(کلی) دو محوره برای ماژول های فتوولتاییک تحت شرایط سایه جزیی با بکارگیری الگوریتم تکاملی

موافقت
6 سجاد عبدالهی دهکردی

تنظیم بهینه پارامترهای الگوریتم ژنتیک در تعیین ضرایب بهینه کنترلرهای   PID  با رویکرد توجه به کاربردهای قدرت

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

توابع هدف به صورت واضح دربیان مسیله آورده شود.                                  موضوع بسیار کلی بوده و تخصصی مطرح نشده است

7 سید احسان طاووسی

طراحی بهینه موتور DCبا رویکرد بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

مخالفت
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

پروپوزال بسیار ناقص و مبهم و.....میباشد

8 حسن دهقانی پور

طراحی نیروگاه 1مگاواتی سلول خورشیدی در محل دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین با رویکرد بهینه سازی چند هدفه

موافقت
9 امید پیریایی

طراحی نیروگاه 10 مگاواتی بادی در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین با رویکرد بهینه سازی چند هدفه

موافقت
10 مسعودمزیدی شرف آبادی

جایابی و مقدار یابی بهینه ایستگاه شارژ خودروهای برقی در شبکه هوشمند با الگوریتم NSGAII

موافقت
11 مجتبی جانقربان

بکارگیری مولد تولید پراکنده CHPدر گلخانه صنعتی با رویکرد بهینه سازی چند هدفه تحت اتصال به شبکه قدرت

موافقت
12 شایانامامی

تعیین نوع, مکان یابی و مقدار یابی بهینه لامپ های HPSجهت ایجادروشنایی مصنوعی ونورمکمل درمحیط گلخانه ی صنعتی بارویکردبهینه سازی چندهدفه وبکارگیری الگوریتم NSGAII،

موافقت
13 سعید پارسافر

یک روش ردیابی نقطه توان ماکزیمم سراسری(کلی) دو محوره برای ماژول های فتوولتاییک تحت شرایط سایه جزیی با بکارگیری الگوریتم تکاملی

موافقت
14 احسان گنجی

ارایه یک روش نوین کنترل توربین بادDFIGبه منظوربهبودپایداری توان تحویلی به شبکه برق قدرت

موافقت
 
 

  بازگشت به ابتدای صفحه

  جلسه مورخ 95/01/25

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 سجاد اسماعیلی دهکردی

خطایابی ترانس های توزیع با استفاده از روش شبکه عصبی svmو آنالیز کار(یک مطالعه موردی در کارخانه فولاد)

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع)

1-مقدار توان ترانس ذکر شود.

2-وضعیت تست ترانس در حالا بارداری در داخل عنوان ذکر شود. مثلا عنوان به صورت "خطایابی ترانس توزیع؟  مگاواتی  مبتنی بر شبکه عصبی svmو آنالیز کار

2 ایمان خسرویان همامی

طراحی هماهنگ پارامترهایIPFCوPSSجهت بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی(HAS)

موافقت
3 ایمان خسرویان همامی

طراحی هماهنگ پارامترهایIPFCو پایدارسازی قدرت جهت بهبود نوسانات فرکانس پایین با استفاده از الگوریتم جستجو هارمونی(HAS)

مخالفت
4 فرزاد خسروی دهقی

عملکرد هماهنگ نیروگاه های بادی, فتوولتائیک و تلمبه ای-ذخیره ای در بازار روز-پیش و خدمات جانبی به منظور دستیابی به ماکزیمم سود

مخالفت
اشکالات مطروحه(موضوع)

با توجه به مشابهت زیاد این عنوان با عنوان تصویب شده برای آقای مسعود احمدی در تاریخ 13/8/94

5 علیرضا حسنی بافرانی

تخمین حالت در سیستم های قدرت با استفاده از واحد های اندازه  گیری فازوری(pmu)

مخالفت
اشکالات مطروحه(موضوع)

موضوع بیان کننده مفهوم خاص نیست و به نظر ناقص میرشد

6 محمد علی حزبه ئیان

اثر گذاری حضور منابع تولید پراکنده بر حفاظت شبکه های توزیع برق

مخالفت
اشکالات مطروحه(موضوع)

1-موضوع در حد کارشناسی ارشد قدرت نیست.  2-موضوع بسیار تئوریک است. 3- موضوع دارای جنبه های نوآوری کافی در داخل خود نمی باشد

7 محمد علی حزبه ئیان

مزایای تولید پراکنده و تاثیرات آن بر روی حفاظت شبکه های توزیع برق

مخالفت
اشکالات مطروحه(موضوع)

1-موضوع در حد کارشناسی ارشد قدرت نیست.  2-موضوع بسیار تئوریک است. 3- موضوع دارای جنبه های نوآوری کافی در داخل خود نمی باشد

8 فرزاد مهرابی

پایدار سازی دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از طراحی بهینه کنترلر تکمیلی برای ssscبا استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

مخالفت
اشکالات مطروحه(موضوع)

عنوان با عنوان تصویبی برای آقای ایمان خسرویان از نظر محتوایی شباهت زیادی دارد

9 فرزاد مهرابی

بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت به وسیله طراحی بهینه کنترلر تکمیلی برای ssscبا استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

مخالفت
اشکالات مطروحه(موضوع)

عنوان با عنوان تصویبی برای آقای ایمان خسرویان از نظر محتوایی شباهت زیادی دارد

10 حمید زندی

مکان یابی و اندازه یابی بهینه تولیدات پراکنده همزمان با مکان یابی بهینه سکسیونر با روش الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع)

در عنوان بجای سکسیونر از واژه کلید استفاده شود

11 سیداحسان طاووسی طراحی بهینه موتور DC  با رویکرد بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک مخالفت
اشکالات مطروحه(پروپوزال پروپوزال بسیار ناقص است.سوابق مربوطه –مراجع-بیان مسئله و..... همه دارای اشکال هستند
12 حمید زندی

مکان یابی و اندازه یابی بهینه تولیدات پراکنده همزمان با مکان یابی بهینه کلید با روش الگوریتم هوشمند تکاملی

 
 
  جلسه مورخ 95/02/01
 
ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 کیوان عباسی

کنترل با قابلیت تحمل خطای فرایند های غیر خطی مبتنی بر شبکه عصبیGAP-RBF

موافقت
2 ساره کاظمی آرانی

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در حضور بار هارمونیک در شبکه با استفاده از الگوریتم تکاملی

مخالفت
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

موجه بودن و امکانا پذیر بودن عنوان زیر سوال است.تسلط دانشجو به موضوع پایان نامه بسیار ضعیف است

3 امین ملک اهرمی

استفاده از تبدیل ویولت پکت برای تشخیص و شناسایی عیوب ترانسفورماتور قدرت

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

با توجه به توضیحات استادراهنما موضوع به صورت زیر اصلاح گردد:

ارایه یک الگوریتم نوین در استفاده از تبدیل ویولت پکت در تشخیص بلادرنگ عیوب ترانسفورماتورهای قدرت

 
 

  بازگشت به ابتدای صفحه

جلسه مورخ 95/02/08

 
ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 ساعد علیزاده نایینی

جابایی ومقداریابی بهینه نیروگاه پراکنده فتوولتائیک درشبکه قدرت بارویکردبهینه سازی چندهدفه مبتنی برالگوریتم های هوشمندتکاملی

موافقت
2 علیرضا حسنی بافرانی

تخمین حالت در سیستم های قدرت با استفاده از واحد های اندازه گیری فازوری(pmu)

موافقت
اشکالات مطروحه(موضوع)

ارایه پروپوزال قوی و تبیین آن در جلسه دفاع از پروپوزال

3 علیرضا پرهیزکار

ارایه یک روش نوین کنترل به منظور یکسان سازی جریان خروجی اینورترهای سه فاز

مخالفت
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

با توجه به مباحث مطروحه در جلسه تبیین پایان نامه توافق گردید دانشجو  روی تحقیق مورد نظر کار بیشتری انجام دهد

    
 

  بازگشت به ابتدای صفحه


 

    

8- جلسه مورخ 95/02/15

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 سید احمد حسینی

طراحی یک منبع تغذیه سوئیچینگ رزونانسی قابل تنظیم3.4 کیلو واتی جهت کاربردهای موشکی

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع) ارائه یک پروپوزال قوی و مفهومی در جهت تبیین جنبه های نو آوری تحقیق در صنایع پزشکی
2 مهرداد هاشمی

طراحی مبدل اصلاح ضریب توان موازی بر پایه مبدل چوک ایزوله و فلای بک

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع) ارائه یک پروپوزال قوی و مفهومی در جهت تبیین صحیح و دقیق عنوان پایان نامه
3 محمدعلی حزبه ئیان

جایابی بهینه DGجهت پایین آوردن تلفات حقیقی در سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم PSO

مخالفت
4 محمدعلی حزبه ئیان

مدلسازی کانورتر مدولار پشت سر هم دوبل برای کاربرد در درایور های توان بالای ولتاژ متوسط

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع)

عنوان به"ارائه یک مدل نوین کانورتر مدولار پشت سر هم دوبل برای کاربرد در درایور های توان بالای ولتاژ متوسط" تغییر یابد

ارائه یک پروپوزال قوی و مفهومی در جهت تبیین عنوان پایان نامه

5 علیرضا جولایی

مدلسازی اینورتر چند سطحی CHBدر سلول های فوتو ولتایی با الگوریتم MPPTتوزیع شده به منظور کاربرد در اتصال به شبکه

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع)

ارائه یک پروپوزال قوی و مفهومی

6 علیرضا جولایی

جبرانسازی هارمونیک های جریان توسط فیلتر قدرت هایبرید بر اساس تئوری D.Qاصلاح شده

مخالفت

جلسه مورخ 95/02/22

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 مهدی محمدی مزرعه شاهی

تعیین استراتژی بهینه برای دفاع از سیستم های قدرت در مقابل حملات بد خواهانه با استفاده از تئوری بازیها

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع) ارائه یک پروپوزال قوی و مفهومی در جهت تبیین صحیح و دقیق عنوان پایان نامه
2 علیرضا پرهیزکار

ارائه یک روش کنترلی به منظور کمینه کردن جریان گردشی در اینورترهای سه فاز IPOP  در حضور بار نامتقارن

مطرح نشد
اشکالات مطروحه(موضوع)  
3 حمید رضا میربیگی

: جایابی و مقدار یابی بهینه ادواتFactsدر شبکه برق قدرت منطقه صنعتی سجزی اصفهان با رویکرد بهینه سازی چند هدفه و بکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت
4 کیوان عباسی

کنترل با قابلیت تحمل خطای فرایند های غیر خطی مبتنی بر شبکه عصبیGAP-RBF

موافقت
5 مسعود احمدی

عملکرد هماهنگ نیروگاه های بادی, تلمبه ای-ذخیره ای به منظور دستیابی به قابلیت اطمینان بیشتر و حداکثر سود

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

1-مفروضات مسئله و پروپوزال تکمیل گردد.
2- مدل قابلیت اطمینان و سود آوری اشاره گردد.
3-مدل قیمت گذاری برق در شبکه قدرت اشاره گردد.
4-الگوریتم و یا الگوریتم های مورد نظر جهت دستیابی به حل مسئله اشاره گردد

 جلسه مورخ 95/02/29

 
ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 فریدون مظاهری

کنترل فرکانس با در یک نیروگاه حرارتی سه ناحیه ای توسط یک سیستم منطق فازی بهینه

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(موضوع) ارائه یک پروپوزال قوی و مفهومی در جهت تبیین صحیح و دقیق عنوان پایان نامه
2 فریدون مظاهری

امکان سنجی استفاده از سیستم های انرژی سبز کنترل شده توسط یک سیستم منطق فازی تکاملی در شهر تهران

مخالفت
3 مهدی محمدی مزرعه

تعیین استراتژی بهینه برای دفاع از سیستم های قدرت در مقابل حملات بد خواهانه با استفاده از تئوری بازیها

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

1-عدم تسلط کامل دانشجو به موضوع پایان نامه و جنبه های نوآوری , سوال اصلی تحقیق و فرضیه ها و اصلاح گردند

2-عنوان تحقیق به صورت دقیق و مفهوم بازنویسی گردد

4 محمد مطوری

ارایه یک مدل نوین چند هدفه به منظور برنامه ریزی بلند مدت توسعه انتقال در شبکه قدرت

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

تعیین مشاور داخلی

5 ساعد علیزاده نایینی

جابایی ومقداریابی بهینه نیروگاه پراکنده فتوولتائیک درشبکه قدرت بارویکردبهینه سازی چندهدفه مبتنی برالگوریتم های هوشمندتکاملی

موافق
 

جلسه مورخ 95/03/05

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 حسین نادعلی نایینی برنامه ریزی شارژ بهینه خودروهای برقی درشبکه هوشمندبارویکردبهینه سازی چندهدفه مبتنی بربکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی موافقت
2 فرزاد خسروی دهقی

بهینه سازی سیستم های تولید همزمان برق و حرارت بادر نظر گرفتن عدم قطعیت

مخالفت
پیشنهادات و الزامات برای عنوان

عناون بسیار کلی استبا جزئیات بیشتری بازنویسی گردد و یا عنوان مناسب دیگری انتخاب گردد

3 فرزاد مهرابی

بهینه سازی چند هدفه کنترلر PIDبرای پایدارساز میرایی TCSCدر سیستم قدرت با استفاده از تنظیم دینامیکی هوشمند پارامترهای الگوریتم NSGAII

موافقت
4 میثم کایدخورده

بررسی و ترکیب منابع و تغذیه باطری در خودروهای هیبریدی و پایداری و مدلسازی آن با استفاده از ادوات factsبا ساختن تابع تبدیل آن

مخالفت
پیشنهادات و الزامات برای عنوان

موضوع نامفهوم است

5 میثم کایدخورده

پیش بینی و بهینه سازی توان خروجی نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیک های دسته بندی داده کاوی

موافقت
6 محمدرضا نقش نقشینه

بهینه سازی چندهدفه بهره برداری روزانه نیروگاه های آبی –بادی –  خورشیدی با بکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت
7 محمدرضا امینی پور

مکان یابی و مقدار یابی بهینهTCSCدر شبکه توزیع شعاعی با رویکرد بهینه سازی چند هدفه و استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

موافقت
8 هادی اعرابی چم عالی

جایابی و مقدار یابی بهینه ترانسفورماتورهای قدرت در شبکه توزیع استان چهارمحال وبختیاری بارویکردبهینه سازی چند هدفه وبکارگیری نرم افزارCymeو الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت
9 مهدی محمدی مزرعه

تعیین استراتژی بهینه برای دفاع از سیستم های قدرت در مقابل حملات بد خواهانه با استفاده از تئوری بازیها

موافقت مشروط

پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال

 تعیین استا مشاور داخلی

10 مهدی حبیبی خوراسگانی

طراحی وپیاده سازی کنترل کننده مجزای جریانهای توان ساز(باهدف بهره مندی ازحداکثرانرژی باد)دریک ژنراتور القایی ایزوله سه فاز جدید

موافقت
11 محمدرضا امینی پور

مکان یابی و مقدار یابی بهینهTCSCدر شبکه توزیع شعاعی با رویکرد بهینه سازی چند هدفه و استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

موافقت
12 محمدرضا نقش نقشینه

بهینه سازی چندهدفه بهره برداری روزانه نیروگاه های آبی –بادی –  خورشیدی با بکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت
13 امین ملک اهرمی

ارایه یک الگوریتم نوین در استفاده از تبدیل ویولت پکت در تشخیص بلادرنگ عیوب ترانسفورماتورهای قدرت

موافقت مشروط

پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال

 تعیین استاد مشاور داخلی

14 علیرضا پرهیزکار

ارائه یک روش کنترلی به منظور کمینه کردن جریان گردشی در اینورترهای سه فاز IPOP  در حضور بار نامتقارن

موافقت
15 مهدی رشیدی خانی آبادی

جایابی و مقدار یابی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده(گازی) در شبکه برق قدرت استان چهارمحال و بختیاری با رویکرد بهینه سازی چند هدفه با بکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت
 
 

 بازگشت به ابتدای صفحه 
جلسه مورخ 95/03/11

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 روزبه محمدی جایابی و مقدار یابی بهینه STATCOMدر سیستم قدرت با رویکرد بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم  NSGAII موافقت
2 ایمان خسرویان همامی طراحی هماهنگ پارامترهایIPFCوPSSجهت بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی(HAS) موافقت
3 فرزاد مهرابی بهینه سازی چند هدفه کنترلر PIDبرای پایدارساز میرایی TCSCدر سیستم قدرت با استفاده از تنظیم دینامیکی هوشمند پارامترهای الگوریتم NSGAII موافقت
4 حسین اخیری اردکانی تعیین بهینه مکان و ظرفیت منابع هیبریدی در شبکه های توزیع قدرت با بکارگیری بهینه سازی چند هدفه و الگوریتم تکاملی مخالفت
5 منصور حاتم پور جايابي و مقداریابی بهینه مولدهاي توليد پراكنده بمنظور بهبود پروفایل ولتاژ و قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم  ژنتیک در جزیره خارگ موافقت
6 میثم کاید خورده پیش بینی و بهینه سازی توان خروجی نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیک های دسته بندی داده کاوی موافقت
7 آذین تالانک

جایابی و مقدار یابی بهینهCCHPدر شبکه قدرت با رویکرد بهینه سازی چند هدفه و بکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت
8 آذین تالانک

جایابی و مقدار یابی بهینه CCHPدر شبکه قدرت با رویکرد بهینه سازی چند هدفه و بکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت
9 سجاد اسماعیلی دهکردی

خطایابی ترانس های توزیع با استفاده از روش شبکه عصبی svmو آنالیز کار(یک مطالعه موردی در کارخانه فولاد)

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

تعیین مشاور داخلی

10 فرشید بویری پیانی

کنترل سرعت موتورdcبا کنترلر pidمرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم بهینه سازی فاخته

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

ارایه مقاله ISI

11 منصور حاتم پور جايابي و مقداریابی بهینه مولدهاي توليد پراكنده بمنظور بهبود پروفایل ولتاژ و قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم  ژنتیک در جزیره خارگ موافقت
12 فرشید بویری پیانی

کنترل سرعت موتورdcبا کنترلر pidمرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم بهینه سازی فاخته

موافقت
13 علی سلطانی تهرانی تعیین استراتژی بهینه در مقابل حنلات مخدوش کننده بار در شبکه های هوشمند مخالفت
اشکالات مطروحه(پروپوزال) 1-عنوان کلی است و مشتمل بر جزئیات و یا اشاره به روشهای کار مورد نظر نیست.
2-عنوان و پروپوزال از نظر ساختاری نزدیک به عنوان و پروپوزال آقای مهدی محمدی مزرعه شاهی است که استاد راهنمای ایشان هم با استاد راهنمای این پروپوزال یکی می باشند.
 

 بازگشت به ابتدای صفحه  جلسه مورخ 95/03/24

 

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 رضا مهدی پور

افزایش زمان بحرانی رفع خطا با استفاده از الگوریتم گرده افشانی گلها جهت بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت

در جلسه بعدی بررسی شود
اشکالات مطروحه(موضوع) ارائه پروپوزال
2 حبیبه عسکرنژاد تنظیم بهینه کنترل کننده(PID)مرتبه جزیی در سیستم کنترل اقلیم گلخانه بااستفاده از روش (NSGAII) موافقت
3 حسین اخیری اردکانی تعیین بهینه مکان و ظرفیت منابع هیبریدی در شبکه های توزیع قدرت با بکارگیری بهینه سازی چند هدفه و الگوریتم تکاملی موافقت
 

 بازگشت به ابتدای صفحه   


 

جلسه مورخ 95/03/27

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 رضا مهدی پور

افزایش زمان بحرانی رفع خطا با استفاده از الگوریتم گرده افشانی گلها جهت بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت

موافقت مشروط
پیشنهادات برای موضوع

1-تبیین قوی و مناسب موضوع در متن پروپوزال

2- با توجه به نظر کمیته تخصصی در رابطه با واژه"افزایش"و یا"کاهش"زمان بحرانی رفع خطا نیاز به توضیح دانشجو دارد
2 فرشید بویری پیانی

تنظیم بهینه کنترل کننده PIDمرتبه کسری جهت کنترل سرعت موتورDCبا رویکرد بهینه سازی چند هدفه و بکارگیری  الگوریتم بهینه سازی فاخته

موافقت
3 حسین نادعلی نایینی

برنامه ریزی شارژ بهینه خودروهای برقی درشبکه هوشمندبارویکردبهینه سازی چند هدفه مبتنی بربکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت
 

 بازگشت به ابتدای صفحه   


 
 


 

آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.