امروز

نغمه علیزاد گوهری عضو هیئت علمی تمام وقت واحد نایین

رشته تحصيلي(کارشناسی ارشد): معماري و شهرسازي
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.‏
تاريخ اخذ مدرک: شهريور ماه 1383.‏


عنوان پايان نامه: «از موسيقي تا معماري: طراحي مرکز موسيقي اصفهان».

gohari@naeiniau.ac.ir

سوابق تدريس

 • عضو هيات علمي تمام وقت گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نايين از سال ‏‏1386.‏
 • اشتغال به تدريس(به عنوان دستيار استاد) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، سال 1383.‏
 • تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان، از سال 1383تا 1386.‏
 • تدريس در آموزشکده سماء خوراسگان (واحد اميرحمزه)، سال 1384.‏
 • تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان، از سال 1385تا 1386.‏
 • تدريس و سرپرست گروه هنر در موسسه آموزش عالي بزرگمهر، از سال 1385تا سال 1386.
 • ‏تدريس در دانشگاه هنر اصفهان، از سال 1387. ‏

طرح تحقیقاتی:

 • بررسي پايش تغييرات کاربری اراضی منطقه نائین بااستفاده ازتصاوير ماهواره ای بين سالهاي 2002–1998 با تاكيد بر مناطق سكونتگاهي

مقالات: 

 • ارائه مقاله در رساله پژوهشي خانه کودک با عنوان «کودک ـ موسيقي ـ معماري»، ‏سال 1385.‏

 • ارائه مقاله در همايش منطقه اي ‏«‏معماري کوير‏»‏ با عنوان «معماری یخچال شاهکاری در دل کوير»، ‏دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان، سال ‏‏1385.‏

 • ارائه مقاله در همايش داخلي ‏«‏معماري از ديدگاه علوم‏»‏ با عنوان «از موسیقی تا معماری»، دانشگاه آزاد اسلامي ‏واحد نائين، سال 1386.‏

 • ارائه مقاله در همايش منطقه اي ‏«‏معماري در بستر فرهنگ‏»‏ با عنوان «اقليم هشتم»، ‏دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز، سال ‏‎1387‎‏.‏

 • ارائه مقاله در همايش منطقه اي ‏«‏معماري در بستر فرهنگ‏»‏ با عنوان «انسان- موسيقي- ‏معماري»، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ‏سقز،‏ سال ‏‎1387‎‏.‏

 • ارائه مقاله در همايش ملي «جوانان و هويت ايراني: هم‌سازي عناصر ديني و ملي» با ‏عنوان «هويت در معماري معاصر ايران»، ‏پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد ‏دانشگاهي دانشگاه تهران، سال 1387.‏

 • ارائه مقاله در همايش علمي-پژوهشي «هنر ايراني- هويت ملي» با عنوان «جستاري بر ‏پديدار شناسي هويت معماري معاصر ‏ايران»، دانشگاه هنر اصفهان، سال 1387.‏

 • ارائه مقاله در همايش داخلي «نائين در گذر تاريخ» با عنوان «بررسي ساختار محلات ‏بافت قديم نائين»، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ‏نائين، سال 1387.‏

 • ارائه مقاله در فصلنامه علمي- پژوهشي «فرهنگ و تمدن اسلام و ايران» با عنوان ‏‏«فضاي خالي»‏، سال 1387(در دست چاپ).‏

 • ارائه مقاله در همايش منطقه اي «معماري کوير» با عنوان «نائين:گوهر کوير»، دانشگاه ‏آزاد اسلامي واحد اردستان، سال 1387‏.‏

 • ارائه مقاله در همايش منطقه اي «راهکارهاي توسعه پايدار شهرستان ايذه با محوريت ‏گردشگري» با عنوان «هنر معماري و ‏صنعت گردشگري»، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه، ‏سال 1387‏.‏

 • ارائه مقاله در همايش منطقه ای «از ایده تا پدیده» با عنوان «مبانی آفرینش معماری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، سال 1388‏.

 • ارائه مقاله در همايش منطقه ای «از ایده تا پدیده» با عنوان «تأثیر آموزه های طبیعت بر آفرینش اثر معماری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، سال 1388‏.

 • ارائه مقاله در همايش داخلی «معماری و انرژی» با عنوان «اصول و مبانی طراحي پايدار‏»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، سال 1388.‏

 • ارائه مقاله در همايش داخلی «معماری در گذر تاریخ» با عنوان «تهی؛ مفهومی در سازماندهی معماری اسلامی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال 1388.‏

 • ارائه مقاله در همايش ملی «معماری پایدار» با عنوان «معماری اکوتک؛ از تئوری تا عمل»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سال 1388.‏

 • ارائه مقاله در همايش ملی «معماری پایدار» با عنوان «انرژی، اقلیم و اکولوژی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سال 1388.‏

 • چاپ مقاله با عنوان خلاقیت در معماری زنان:دیدگاهی بر پایه پژوهشهای روانشناختی در مجله تخصصی زنﻭفرهنگ، سال اول، شماره3، بهار89، واحد اهواز
   
 • ارائه مقاله با عنوان استفاده از مدل  برای برآورد تغییرات کاربری اراضی در منطقه نایین درlmm  همایش مهندسی و ساختمان در شهر ونیز ایتالیا - 2011
 • چاپ مقاله با عنوان Using LMM model in order to estimating Land use change in Naein region در نشریه ISI با عنوان    World academy of science engineering   در سال 2012

 • Change Detection of Land Use Changes in Naein City of Using Satellite Data of Land در نشریه ISI Listed  به نام Middle – East Journal of Scientific Research-IDOSI Publications در سال 2012

سایرفعاليت‌هاي پژوهشي: ‏

 • پايان نامه منتخب در نمايشگاه مشترک دانشگاه هاي آزاد اسلامي خوراسگان و عجمان ‏امارات، سال 1384.‏

 • سخنرانی با عنوان آموزه هایی از حکمت معماری ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، سال 1387.

تعداد بازديد : 34