امروز
 
نام و نام خانوادگي: محمد لطيفي.
 رشته تحصيلي: معماري و شهرسازي.
مقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد.
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.
تاريخ اخذ مدرک: اسفند ماه 1382.

دانشجوی دوره دکتری
مرتبه علمی : مربی
 

عنوان پايان نامه: "کانون ايراني انديشه صلح جهاني و اشتراکات فرهنگي" با درجه عالي و نمره 94/19.
 

سوابق تدريس

ـ عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نايين، از سال 1385.
ـتدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، از سال 1383 تا 1388.
ـ تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان، از سال 1384 تا 1386.
ـ تدريس در موسسه آموزش عالي بزرگمهر، از سال 1384 تا 1386.
ـ تدريس در دانشگاه هنر اصفهان، از سال 1387 تا 1388.
 

سوابق اجرایی


ـ مدير گروه رشته معماري دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، از سال 1385 تا 1388.
ـ معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، از سال 1388.
 

فعاليت‌هاي پژوهشي 


ـ عضو هيأت علمي چهارمين کنفرانس عمران دانشگاه علم و صنعت.
ـ عضو هيأت اجرايي و خبرنامه اولين کنفرانس معماري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.
ـ سرپرست انجمن علمي معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين.‏
ـ دبير علمی همايش داخلي «معماري از ديدگاه علوم» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين، سال 1386.
ـ دبير علمی همايش داخلي «نائین در گذر تاریخ» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين، سال 1387.‏
ـ دبير علمی همايش منطقه ای «از ایده تا پدیده» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين، سال 1388.‏
ـ دبير علمی همايش داخلي «معماری و انرژی» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين، سال 1388.‏
ـ ارائه مقاله در اولين کنفرانس بین اللملی ‏«‏شيخ صفي الدين اردبيلي‏»‏ با عنوان «تاريخچه، نمادها و ويژگی های معماری آستانه شاه نعمت الله ولی»، دانشگاه باهنر کرمان، سال 1381.
ـ دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه ششمين جشنواره جوان خوارزمي، سال 1383.
ـ پايان نامه منتخب در نمايشگاه مشترک دانشگاه های آزاد اسلامی خوراسگان و عجمان امارات، سال 1384.
ـارائه مقاله در رساله پژوهشي خانه کودک با عنوان «کودک ـ موسيقي ـ معماري»، سال 1385.‏
ـارائه مقاله در همايش منطقه ای ‏«‏معماري کوير‏»‏ با عنوان «بهشت آرمانی در کوير»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، سال 1385.
ـ ارائه مقاله در همايش داخلی ‏«‏معماري از ديدگاه علوم‏»‏ با عنوان «نور پديده ای فيزيکی- مفهومی فلسفی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، سال 1386.
ـ انتخاب به عنوان استاد علمی ـ فرهنگي منتخب در اولين همايش تجليل از اساتيد منتخب علمي ـ فرهنگي  منطقه ‏4 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، 1386.
ـ انتخاب به عنوان نوآور رشته معماري از سوي سازمان نظام مهندسي استان اصفهان، سال 1386.
ـ ارائه مقاله در همايش منطقه ای ‏«‏معماري در بستر فرهنگ‏»‏ با عنوان «اقليم هشتم»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، سال 1387.
ـارائه مقاله در همايش منطقه ای ‏«‏معماري در بستر فرهنگ‏»‏ با عنوان «انسان- موسيقی- معماری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز،‏ سال 1387.
ـ ارائه مقاله در همايش ملی «جوانان و هويت ايراني: هم‌سازي عناصر ديني و ملی» با عنوان «هويت در معماری معاصر ايران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، سال 1387.
ـارائه مقاله در همايش علمی-پژوهشی «هنر ايرانی- هويت ملی» با عنوان «جستاری بر پديدار شناسي هويت معماری معاصر ايران»، دانشگاه هنر اصفهان، سال 1387.
ـ ‏ارائه مقاله در همايش داخلی «نائین در گذر تاریخ» با عنوان «مسجد جامع نائین از گذشته تا حال»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، سال 1387.‏
ـ ارائه مقاله در همايش داخلی «نائین در گذر تاریخ» با عنوان «بررسی ساختار محلات بافت قدیم نائین»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، سال 1387.‏
ـانتخاب به عنوان برگزیده اولین جشنواره نوآوری و شکوفایی در شاخه «هنر و علوم انسانی»، سال 1387.‏
ـارائه مقاله در فصلنامه علمی- پژوهشی «فرهنگ و تمدن اسلام و ايران» با عنوان «فضای خالی»‏، سال 1387 (در دست چاپ).‏
ـ ارائه مقاله در همايش منطقه ای «معماری کویر» با عنوان «نائین گوهر کویر»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، سال 1387‏.
ـارائه مقاله در همايش منطقه ای «راهکارهای توسعه پایدار شهرستان ایذه با محوریت گردشگری» با عنوان «هنر معماری و صنعت گردشگری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، سال 1387‏.‏
ـ ارائه مقاله در همايش منطقه ای «از ایده تا پدیده» با عنوان «زیر ساخت هایی از آفرینش معماری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، سال 1388‏.
ـ ارائه مقاله در همايش منطقه ای «از ایده تا پدیده» با عنوان «تأثیر آموزه های طبیعت بر آفرینش اثر معماری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، سال 1388‏.
ـ انتخاب به عنوان استاد علمی ـ فرهنگي منتخب در سومین همايش تجليل از اساتيد منتخب علمي ـ فرهنگي  منطقه ‏4 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان، سال 1388.
ـ دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه برتر در جشنواره «ایده های برتر در اصلاح الگوی مصرف»، سال 1388.
ـ ارائه مقاله در همايش داخلی «معماری و انرژی» با عنوان «اصول و مبانی طراحي پايدار‏»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، سال 1388.‏
ـ ارائه مقاله در همايش داخلی «معماری و انرژی» با عنوان «نقش سیستم فتوولتاییک در کاهش انرژی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، سال 1388.‏
ـ ارائه مقاله در همايش داخلی «معماری در گذر تاریخ» با عنوان «تهی؛ مفهومی در سازماندهی معماری اسلامی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال 1388.‏
ـ ارائه مقاله در همايش ملی «معماری پایدار» با عنوان «معماری اکوتک؛ از تئوری تا عمل»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سال 1388.‏
ـ ارائه مقاله در همايش ملی «معماری پایدار» با عنوان «انرژی، اقلیم و اکولوژی»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سال 1388.‏
 

سخنرانی


ـ سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش با عنوان «آموزه هایی از حکمت معماری ایرانی- اسلامی» ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، سال 1387.
ـ برگزاری کارگاه «کارآفرینی» به مناسبت هفته پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، سال 1388.
 

ارتقاء مهارت


ـ گواهی نامه «کاربرد تکنولوژی آموزش در کلاس» با شناسه 3207 مورخ 22/11/85 به مدت 16 ساعت.
ـ گواهی نامه «بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه» با شناسه 3216 مورخ 24/3/86 به مدت 16 ساعت.
ـ گواهی نامه «تدوین برنامه درسی» با شناسه 1133 مورخ 27/1/86 به مدت 8 ساعت.
ـ گواهی نامه «چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم» با شناسه 3106‏ مورخ 26/4/86 به مدت 8 ساعت.
ـ گواهی نامه «آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی» با شناسه 1127‏ مورخ 26/4/86 به مدت 8 ساعت.
ـ گواهی نامه‏ «آموزش ایجاد وبلاگ» با شناسه 1627 مورخ 4/2/87 به مدت 16 ساعت.
ـ گواهی نامه «آشنایی با اینترنت» با شناسه 1605 مورخ 5/2/87 به مدت 32 ساعت.
ـ گواهی نامه «روش های برقراری ارتباط موفق» با شناسه 1110 مورخ 21/5/87 به مدت 16 ساعت.
ـ گواهی نامه «درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر» با شناسه 3145 مورخ 12/10/87 به مدت 12 ساعت.
ـ گواهی نامه «نحوه ارائه یک سمینار خوب» با شناسه 3130 مورخ 26/3/88 به مدت 8 ساعت.
ـ گواهی نامه «شرایط علمی و اجرایی شرکت در کنفرانس ها و کنگره ها» با شناسه 3117 مورخ 30/6/88 به مدت 16 ساعت.
ـ گواهی نامه «درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر» با شناسه 3145 مورخ 2/7/88 به مدت 12 ساعت.
ـ گواهی نامه «نقش و اهمیت تصمیم گیری در سازمان» با شناسه 8125 مورخ 8/6/88 به مدت 16 ساعت.
ـ گواهی نامه «آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI» با شناسه 3128 مورخ 22/10/88 به مدت 16 ساعت.
ـ گواهی نامه «مدیریت آموزش عالی» با شناسه 9011 مورخ 16/12/88 به مدت 32ساعت.
ـ گواهی نامه «روابط انسانی در سازمان» با شناسه 3127 مورخ 12/5/88 به مدت 16 ساعت.
ـ گواهی نامه «آشنایی با آئین نامه های آموزشی» با شناسه 1115مورخ 24/4/88 به مدت 8ساعت.
ـ گواهی نامه «آموزش زبان انگلیسی عمومی I» با شناسه 3110مورخ 8/1/89به مدت 24ساعت.
ـ گواهی نامه «مدیریت ریسک» با شناسه 8121 مورخ 15/2/89 به مدت 16 ساعت.
ـ گواهی نامه «آشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز XP» با شناسه 1601مورخ 25/3/89به مدت 32ساعت.
ـ گواهی نامه «آشنایی با نرم افزار Excel» با شناسه 1604مورخ 10/5/89 به مدت 24ساعت.
ـ گواهی نامه «آمادگی تافل(مهارت درک شنیداری)» با شناسه 3143 مورخ 18/5/89به مدت 30 ساعت.
ـ گواهی نامه «اصول و فلسفه تعلیم و تربیت» با شناسه 3208 مورخ 22/6/89به مدت 12 ساعت.
ـ گواهی نامه «اقدام پژوهی» با شناسه 3212 مورخ 3/7/89به مدت 24 ساعت.

تعداد بازديد : 10017