امروز

مریم فلاح نژاد عضو هیئت علمی تمام وقت واحد نایین

رشته (کارشناسی): مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
محل اخذ: واحد نجف آباد
سال اخذ:
رشته (کارشناسی ارشد): مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
محل تحصیل: واحد علوم و تحقیقات

مقالات:

  • ارائه مقاله با عنوان کیفیت داده در سازمان ها درهمایش داخلی برق و کامپیوتر-  آذرماه87
  • ارائه مقاله با عنوان طراحی یک پردازنده فازی جدید در همایش منطقه ای برق و کامپیوتر-اسفند89
تعداد بازديد : 39