امروز
 
نام ونام خانوادگي: جمال غلامي آهنگران
رشته تحصيلي (کارشناسی): مهندسی برق الکترونیک                        
محل اخذ: دانشگاه شهید باهنر
سال اخذ: 1374
رشته تحصيلي (کارشناسی ارشد): مهندسی برق الکترونیک                        
محل اخذ: دانشگاه علم و صنعت ایران
سال اخذ: 1377
نوع همكاري:  تمام وقت

مقالات :

 • طراحي مدار مجتمع خروجي يك سيستم اتوماسيون صنعتي با استفاده از تكنولوژي CMOS  درمجله بين اللملي علوم مهندسي- دانشگاه علم و صنعت
 • طراحي مبدل آتولوگ در پورت خروجي سيستم اي اتوماسيون  صنعتي در مجله بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
 • مدل نمودن Affine سیستم های غیر خطی با استفاده از توابع RBF و بر پایه شبکه عصبی

  طرحهاي تحقيقاتي :

 • طراحي تلويزيون رنگي آموزشي مدار گسترده  تاريخ اتمام 1/8/84
 • طراحي  مدارمجتمع مبدل ديجتال به آنولوگ در مدار جريان با استفاده از تكنولوژي CMOS  تاريخ اتمام 11/8/84
 • پیادﻩسازﻯکنترﻝکننده پیش بین باقابلیت تحمل خطا FTC درفرآیندهای صنعتی باریسک فاکتوربالا درفرآیندهای صنعتی باریسک فاکتوربالا- در حال اجرا

سوابق شغلی:

 • معاون پژوهشی واحدد نایین به مدت 5 سال از سال 1378 تا 1382
 • طراح بردهای کنترل تجهیزات نظامی مربوط به سازمان صنایع دفاع
 • سرپرست باشگاه پژوهشگران جوان واحد نایین به مدت 3 سال

زمینه تخصصی:

 • شناسایی فرآیندهای غیرخطی بر پایه شبکه های عصبی
 • کنترل فرآیندهای برپایه کنترل پیش بین

علایق پژوهشی:

 • کنترل پیش بین
 • شبکه های عصبی
 • شناسایی سیستم ها
 •  
تعداد بازديد : 37