امروز

 حجت توسلی عضو هیئت علمی تمام وقت

رشته تحصيلي(کارشناسی) : دبیری زبان وادبيات فارسي
محل اخذ: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سال اخذ: 1374
رشته تحصيلي(کارشناسی ارشد) : زبان و ادبیات فارسی
محل اخذ: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سال اخذ: 1381
رشته تحصيلي(دکتری) : زبان و ادبیات فارسی
محل اخذ: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سال اخذ: 1392
نوع همكاري:  تمام وقت
مرتبه علمی: استادیار
 

مقالات 

 • چاپ مقاله با عنوان تشبيه در شاهنامه در فصل نامه فرهنگ بام ايران - بهار (1384)
 • ارائه مقاله با عنوان درون ساختارهای مشترک ادبیات و معماری درهمایش داخلی معماری از دیدگاه علوم- واحد نایین -  آذرماه 1386
 • چاپ مقاله با عنوان مقدمه بر شناخت پرتو اصفهانی در مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه فرهنگ و ادب، سال 1387
 • ارائه مقاله با عنوان نقد روانکاوانه و بازتاب آن در ادبیات در هماﻳﺶ منطقهﺍی ﺭوانشناسی ﻭ جامعه معاصر20/2/88
 • ارائه مقاله با عنوان بوم شناسی زبانی و فرهنگی نایین در همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87

طرحهاي تحقيقاتي

 •  برر سي ساختاري ومعنايي كنايه وامثال وحكم در ديوان مسعود سعد سلمان -  تاریخ خاتمه 24/3/88                      

كتابها

 • دیوان اشعار میرزا علیرضاپرتو اصفهانی-  سال  1386- 1000 نسخه
 •  فرهنگواره کنایی دیوان مسعود سعد سلمان-  سال 1387- 1000 نسخه
   

ديگر فعاليت هاي پژوهشي:

 • همکاری با دانشگاه کمبریج (ادینبورگ) در تحقیقی با عنوان نقش شاهنامه
 • ارائه سخنرانی با عنوان دست نویس شاهنمامه کوچک دوم در کنفرانس شاهنامه دانشگاه کمبریج
   
تعداد بازديد : 1913