امروز

سید حسن پورعابدي عضو هیئت علمی تمام وقت

رشته تحصيلي : زبان شناسي
آخرين مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد  
نوع همكاري:  تمام وقت

  طرحهاي تحقيقاتي  

 •    طرح تدوین واژه نامهﻯ گویش نایینی   در حال اجرا         
             

مقالات

 • مقاله سنجش آوایی گویش نایینی و فارسی معیار در نشریه علمی گویش شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی- 1388


كتابها 

 •  تاليف كتاب،  اصطلاح نامه كار،اشتغال وآموزش (2 ) ، تاريخ انتشار زمستان 1382         
 •  ترجمه كتاب، كتاب شناسي قرآن (معرفي كتابهاي منتشر شده در موضوع قرآن كريم به زبان انگليسي در انگلستان)، تاريخ انتشار 1380
 •  ترجمه كتاب،   اثر بازي هاي ويديويي و رايانه بر كودكان ؛ نويسنده بري گانتر، تاريخ انتشار 1383
 •  ترجمه  كتاب ، زناشويي درماني (از ديدگاه رفتاري -  درماني ) ، تاريخ انتشار 1380
 •  تجديد كتاب زناشويي درمان ، تاريخ انتشار 1384 
 • تصحيح كتاب روانشناسي تندرستي تاريخ انتشار ، 1376
 • تألیف کتاب بررسي گويش ناييني ( در فرهنگستان ادب پارسي )
 •  ترجمه کتاب مهارت های مشاوره ای در زبان روزمره
 • ترجمه کتاب راهنمای کاهش روانی
تعداد بازديد : 36