امروز

فرشید هاشمی عضو هیئت علمی تمام وقت واحد نایین

رشته تحصیلی(کارشناسی): برق - کنترل
محل اخذ: دانشگاه صنعتی اصفهان
سال اخذ: 1376
 رشته تحصیلی(کارشناسی ارشد): برق - الکترونیک
محل اخذ: دانشگاه صنعتی اصفهان
سال اخذ: 1378

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: سرعت بخشیدن به همگرایی الگوریتم BP
 

 مقالات:

  • ارائه مقاله با عنوان سرعت بخشيدن به همگرايي الگوريتم انتشارخطا به عقب... درهمايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85- واحد نایین

سوابق تدریس:

  • 80-79 واحدهای  نجف آباد و خمینی شهر
  • 1379 تا کنون در واحد نایین

زمینه تخصصی:

  • منطق فازی- شبکه های عصبی- الکترونیک آنالوگ

علایق پژوهشی:

  • الکترونیک آنالوگ - شبکه های عصبی
تعداد بازديد : 39