امروز
نکات مهم جهت انتخاب واحد

 
1) دانشجويي ترم آخر محسوب مي شود كه حداكثر 24 واحد باقيمانده داشته باشد.

2) مسئوليت رعايت پيشنياز و همنياز صرفاً به عهده دانشجو مي باشد. ملاك عمل شما دانشجويان در اين خصوص بايد سرفصل رشته تحصيلي مربوطه موجود در انتشارات دانشگاه باشد.
 
3) در يك نيمسال فقط اخذ يكي از دروس معارف امكان پذير است. در صورت انتخاب دو درس ,اداره آموزش رأساً نسبت به حذف درس اضافي اقدام مي نمايد .  دانشجويان ترم آخر از اين قاعده مستثني مي باشند.

4) در صورت اخذ درس كارآموزي در يك نيمسال,مجموع واحدهاي درسي نبايداز 16 واحد بيشتر شود. دانشجويان ترم آخر از اين قاعده مستثني مي باشند.
 
5) جهت اخذ درس كارآموزي دانشجويان كارداني و کارشناسی ناپیوسته بايد حداقل 60 واحد و دانشجويان كارشناسي پیوسته بايد حداقل 100 واحد  درسی را گذرانده باشد.

6) با توجه به اینکه اخذ درس کارآموزی غیر از دوره تابستان و ترم آخر منجر به محدود نمودن مجموع واحدهای درسی به 16 واحد می شود، لذا به شما دانشجویان محترم توصیه می گردد درس مورد نظر را در تابستان سال آخر و یا ترم آخر اخذ نمائید.

7) در صورتي كه نمره درس يا دروس ترم قبل شما نامشخص باشد سيستم درس را قبول در نظر گرفته لذا در خصوص اخذ دروس وابسته نهايت دقت را مبذول فرماييد.

8) با توجه به تغيير عنوان دروس معارف دقت كافي در اين زمينه داشته باشيد تا اشتباهاً دروس تكراري اخذ ننماييد.
آيين زندگي(اخلاق كاربردي)-->اخلاق وتربيت اسلامي        معارف اسلامي1-->انديشه اسلامي1     
معارف اسلامي2--> انديشه اسلامي 2                         متون اسلامي --> تفسير موضوعي قرآن
انقلاب اسلامي ايران--> انقلاب اسلامي وريشه هاي آن   تاريخ تحليلي اسلام--> تاريخ اسلام

9) دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته از گذراندن دروس عمومي كه در مقطع كارداني گذرانده اند معاف مي باشند لذا مجدداً نسبت به اخذ دروس مربوطه اقدام ننمايند.

10) درس آشنايي با دفاع مقدس درسي است عمومي به ارزش 2 واحد نظريكه دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي مي توانند در يك نيمسال تحصيلي اين درس را به جاي يكي از دروس انتخابي خود اختياركرده، بديهي است نمره آن در محاسبه ميانگين ترم و كل لحاظ مي گردد.
ضمناً آن دسته از دانشجويان كه در برنامه درسي آن ها دروس اختياري وجود ندارد مي توانند اين درس را خارج از سقف واحدها انتخاب نمايند.

11) دانشجویان گرامی توجه داشته باشند درس کارآفرینی و پروژه در طول دوران تحصیل فقط یکبار گذرانده شود.

12) گذراندن درس 2 واحدی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران جهت ورودیهای 91 به بعد درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته ها  الزامی است. این درس مازاد بر سقف واحدهای دوره جزء دروس عمومی ارائه می گردد. 
دانشجویان ورودی های قبل از91 که این درس را گذرانده اند جزودروس اختیاری آنها محسوب می شود.
13) توجه به ماده 43 آئین نامه آموزشی:

در مواردي مانند دروس پروژه نهايي كار آموزي كارورزي عمليات صحرايي تمرين دبيري كه به تشخيص استاد و تائيد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در مدت زمان تعيين شده ميسر نباشد آن درس يا دروس ناتمام تلقي مي شود .

1- نمره دروس ناتمام ماخوذه در نيمسال اول بايد حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان دوره تابستان همان سال تحصيلي قطعي شود.

2- نمره دروس ناتمام ماخوذه در نيمسال دوم يا دوره تابستان بايد حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال اول سال تحصيلي بعدي قطعي شود

در غير اين صورت دروس ناتمام حذف شده و دانشجو بايد با نظر گروه آموزشي در اولين فرصت ممكن نسبت به انتخاب و گذراندن دروس مورد نظر اقدام نمايد.

چنانچه در انتخاب واحد مجدد فقط دروس ناتمام باقيمانده باشد دانشجو فقط نصف شهريه ثابت را پرداخت مي نمايد .

نمره قطعي شده درس ناتمام در نيمسال ماخوذه ثبت شده و تاثيري در محاسبه ميانگين نيمسالي نداشته و فقط در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود .

اين بخشنامه از تاريخ (88/12/15)جايگزين ماده 43 ائين نامه آموزشي شده و بادرنظر گرفتن مقررات نظام وظيفه لازم الاجراست .

 

  با آرزوي موفقيت و سربلندي براي كليه شما عزيزان
  حوزه معاونت آموزشي و دانشجويي