امروز
قابل توجه دانشجویان ترم آخر

کلیه دانشجویان ترم آخر موظفند مدارک لازم جهت صدور گواهینامه فارغ التحصیلی خود را به شرح ذیل حداکثر تا یک ماه به شروع امتحانات پایان ترم ، به کارشناس مربوطه تحويل نمايند.

لازم به ذکر است صدور فرم نمره دروس کارآموزي، پروژه يا پايان نامه و نيز تحويل کارت ورورد به جلسه امتحانات پايان ترم منوط به انجام اين امر مي باشد. بديهي است درصورت عدم رعايت موارد فوق الذکر مسئوليت عواقب ناشي از آن به عهده دانشجو مي باشد.

مدارک لازم

1) اصل مدرک پایه به همراه یک برگ تصویر آن الف ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:
اصل مدرک کارشناسی به همراه ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مربوطه
ب-ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته:
اصل مدرک کاردانی به همراه ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مربوطه
ج) ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته:
اصل مدرک پیش دانشگاهی به همراه رسید پستی ارزش تحصیلی (قابل تهیه از ادارات پست سراسر کشور)
د)ویژه دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته:
اصل مدرک دیپلم به همراه رسید پستی ارزش تحصیلی (قابل تهیه از ادارات پست سراسر کشور)
2)     یک سری کپی از صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی(خوانا باشد)
3)  چهار قطعه عکس 4×3 (یک شکل با زمینه سفید و پوشش اسلامی)
4)  تمبر مالیاتی به مبلغ 2000 تومان ، قابل تهیه از بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان نایین
5)  رسید بانکی جهت هزینه ارزشیابی مدارک
(شماره حساب 0104460446004) بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 مقطع کاردانی ، مبلغ  55000 ریال
 مقطع کارشناسی، مبلغ  110000 ریال
 مقطع کارشناسی ارشد ، مبلغ 130000 ریال
6)         صورتجلسه برگزاری جلسه دفاع (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد)
 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان- اداره آموزش