امروز

بخشنامه ها و آئین نامه ها
 
 
مشاهده آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود
مشاهده آئین نامه آموزشی(کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشدپیوسته) دانلود
بخشنامه تخفیف شهریه دانلود
آئین نامه اخذ کارآموزی دانلود
آئین نامه امتحانات دانلود
آئین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی  
آئین نامه ها و بخشنامه های اداری مالی  
آئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی دانشجویی  
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی دانلود

                  
تعداد بازديد : 13308